НОВИ ЗАДАЧИ ЗА ГИМНАСТИКА НА МИСЪЛТА

- задачите са предоставени от съучениците ви Венко и Михаела

зад.1
Едно момче и едно прасе тежат колкото пет сандъка.
Едно прасе тежи колкото четири котки.
Две котки и едно прасе тежат колкото три сандъка.
Колко тежи едно момче?

зад.2
Три риби тежат 15 кг и половин риба.
Колко тежи една риба?

зад.3
Една риба тежи 2 кг и половин риба.
Колко тежи една риба?
Тези от вас , които ще се опитат да решат задачите,
да носят решенията в сряда за часа по ЗИП математика.

-.-.-.-.-.-.-.-.--.--....-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-..-.-.-..-..-.-.-.-.-.-.-...-.-..-.--.-..-.-.-.-.-.-.-..-.--.-.-.-.-..-..-...-.....-.--.-.-.-.-.-.-.-.-...

В една кутийка има бръмбари и паяци, които имат общо 50 крака. Колко са бръмбарите и колко са паяците, ако всеки паяк има по осем крака, а бръмбара - по шест?

n9013[1].gif

На маса са наредени шест чаши. Първите три са пълни с вода, а останалите са празни. Можеш ли да направиш , така че редицата от чаши да се измени и на масата да се редуват пълна и празна чаша, ако имаш право да докоснеш само една чаша.

0050n[1].gif

Виктор, Крум, Теодор и Пламен играли на футбол и счупили стъкло на прозорец. Учениците казали:
Виктор: - Теодор и Пламен счупиха стъклото.
Крум: -Пламен счупи стъклото.
Теодор: - Аз не съм счупил стъклото.
Пламен: -Аз не съм счупил стъклото.
Ако трима от тях казват истината, стъклото е счупено от....................?


images[2].jpg

Едно дете попитало дядо си на колко е години. Дядо му отговорил:" Ако моите години разделиш на 5 и полученото число намалиш с 5, ще получиш 5."На колко години е дядото?

images[4].jpg

Един охлюв пълзи по дърво, високо 15м. За един ден той се изкачва 5м, а вечер слиза по 4м. На кой ден охлювът ще се изкачи на върха на дървото?

images[5].jpgЛетяло ято гъски. Насреща им гъсок.
-Здравейте ,десет гъски!- поздравил той.
- Ние не сме десет. Ако и ти беше с нас и имаше още толкова ,колкото сме с теб, щяхме да бъдем десет.
Колко са гъските в ятото?Един баща обещал на сина си да му дава по 10ст. на всяка вярно решена задача,
а синът трябвало да връща на баща си по 5 ст. на всяка сгрешена задача.След като решил 20 задачи
синът имал 80ст. Колко задачи е решило и колко е сбъркало момчето?